At klage sin sag  

 

Der findes mere end 100 klagenævn og ankeinstanser i Danmark. Så føler man sig uretfærdigt behandlet eller føler man sig snydt, har man altså mulighed for at klage sin sag.  

 

Der er forskel på om de forskellige klagenævn og ankeinstanser opkræver penge for at behandle ens sag og om de tager gebyr for at påbegynde sagen. Der er også forskel på om man får sit gebyrudlæg retur, hvis man får ret i sin klage. 

 

På baggrund af sagens indhold, vil der være forskel på, om der skal klages indenfor en bestemt tidshorisont.  

 

Man kan blandt andet klage oven en advokats håndtering af sin sag eller over advokatens salær. Man kan sende sin klage til Advokatnævnet, det er gratis at klage hertil og der tages ligeledes ingen gebyr. 

 

Fristen for at indberette sin klage er op til et år. Klager man for eksempel over den endelig regning fra advokaten. Er det fra tidspunktet hvor man bliver gjort opmærksom på regningens beløb, at tidsfristen påbegyndes.   

 

Man har dog mulighed for at indberette sin sag efter tidsfristen er udløbet, hvis ens begrundelse er veldokumenteret. 

 

Der findes også mange andre klagenævn, så som Revisornævnet, Arbejdsmiljøklagenævnet, ATP’s ankenævn, Beboerklagenævnene, Telebrugernævnet og Forbrugerklagenævnet med flere. 

 

Stort set alle klagenævn eller ankeinstanser man henvender sig til, vil forlange/bede om at man udfylder diverse formularer eller klage-blanketter for at sagen kan opstartes. Disse formularer og klage-blanketter vil som oftest koste penge at erhverve sig.